No ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ (PCR) ЦЕНА лв.
  1 Изследване за HPV – скрининг за високорисковите серотипове (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) 62
  2 Изследване за Chlamydia trachomatis 52

   No МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА лв.
  3 Гърлен секрет 15
  4 Носен секрет 15
  5 Гърлен и носен секрет 25
  6 Очен секрет 15
  7 Ушен секрет 15
  8 Раневи секрет от повърхностна рана 18
  9 Фецес/Анален секрет 15
  10 Уретрален секрет 15
  11 Пунктат (ставен, плеврален, коремен и др.) 20
  12 Еднократна урина за урокултура 12
  13 Двукратна урина за урокултура 20
  14 Трикратна урина за урокултура 25
  15 Храчка 20
  16 Еякулат 25
  17 Вагинален и цервикален секрет 25
  18 Вагинален секрет– детски 15
  19 Изпражнения за Candida spp. 15
  20 Chlamydia trachomatis – доказване на антиген чрез имунофлуоресцентен метод 35
  21 Chlamydia trachomatis  – антитела Ig G или Ig А 15
  22 Изследване за микоплазма и уреаплазма 30
  23 Антистрептолизинов титър (AST) 10
  24 Изследване за сифилис (Васерман) 10
  25 Изследване за HIV1/2 – бърз тест 10
  26 Изследване за RF 10
  27 Изследване за Hepatitis B Virus -HBsAg- бърз тест 10
  28 Изследване за Hepatitis C Virus -HCV- бърз тест 10
  29 Изследване за Mononucleosis IgM- бърз тест 10
  30 Изследване за H.pylori Ag /от фецес/ 30

   No СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ELISA) ЦЕНА лв.
  31 Изследване за Hepatitis B Virus – HBsAg 20
  32 Изследване за Hepatitis B Virus – HbsAb 20
  33 Изследване за Hepatitis B Virus – Anti-HBc IgM 20
  34 Изследване за Hepatitis B Virus – Anti-HBc (total) 20
  35 Изследване за Hepatitis B Virus – HBeAg&Ab 20+20
  36 Изследване за Hepatitis C Virus – HCV Ab 20
  37 Изследване за Hepatitis D Virus – HDV Ab (total) 20
  38 Изследване за Toxoplasma gondii – IgM 19
  39 Изследване за Toxoplasma gondii – Ig G 19
  40 Изследване за Rubeolla –  IgM 18
  41 Изследване за Rubeolla –  IgG 18
  42 Изследване за Cytomegalovirus – IgM 18
  43 Изследване за Cytomegalovirus – IgG 18
  44 Изследване за Echinococcus granulosus – IgG 19
  45 Изследване за B. burgdorferi – IgG 25
  46 Изследване за B. burgdorferi – IgM 25

  No ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА лв.
  47 Перианална проба-изследване за острици (E. vermicularis) 3
  48 Фекална проба-изследване за чревни паразити 5

 • Пакети

 • 1. Еякулат
 • 2. Уретрален секрет
 • 3. Вагинален и цервикален секрет
 • 4. Chlamydia – доказване на антиген чрез имунофлуоресцентен метод
 • 5. Урина за урокултура
 • 6. Изследване за микоплазма и уреаплазма
 • III

 • 37лв

 • yes
 • yes
 • no
 • no
 • no
 • no
 • IV-I

 • 55лв

 • yes
 • no
 • no
 • yes
 • no
 • no
 • IV-II

 • 55лв

 • no
 • no
 • yes
 • yes
 • no
 • no
 • V

 • 70лв

 • yes
 • yes
 • no
 • yes
 • no
 • no
 • VI

 • 80лв

 • yes
 • yes
 • no
 • yes
 • yes
 • no
 • VII

 • 95лв

 • yes
 • yes
 • no
 • yes
 • no
 • yes
 • VIII-I

 • 65лв

 • no
 • no
 • yes
 • yes
 • no
 • yes
 • VIII-II

 • 65лв

 • yes
 • no
 • no
 • yes
 • no
 • yes
 • IX

 • 45лв

 • no
 • no
 • yes
 • no
 • no
 • yes

Забележки:

 1. В цената на изследването са включени транспортната среда, идентификацията и антибиотичната чувствителност на изолираните патогенни микроорганизми.
 2. Вж. УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛА

Уважаеми колеги, за всички възникнали въпроси относно вземането на материала, транспортирането му, или относно интерпретацията на резултатите ние сме на Ваше разположение!