Androflor®Screen за Модерния мъж

Androflor®Screen за Модерния мъж Каква информация ни предоставя Андрофлор скрийн? Чрез най-усъвършенстваната молекулярно-диагностична технология изследваният съвременен мъж получава : Диагностика на полово-предавани инфекции: Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Откриване на гъбички от рода Candida и изчисляване  на тяхното количество Количествено определяне на генитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) Количествено определяне на аеробни и…

Количествено определяне на SARS-CoV-2 IgM & IgG

Количествено определяне на SARS-CoV-2 IgM & IgG В лаборатория НОВАЛАБ се извършва количествено определяне чрез метода ELISA, който е стандартизиран тест за наличието на специфични антитела от клас IgМ и клас IgG след контакт с вируса SARS-CoV-2, независимо от дали човек е имал специфични за инфекцията симптоми или не е имал такива. Пробата за антитела срещу COVID-19 се взема от венозна кръв.…

NIFTY® pro – ОГЛЕДАЛО НА ВАШЕТО БЕБЕ

NIFTY® pro – ОГЛЕДАЛО НА ВАШЕТО БЕБЕ От м. април 2019 г. СМДЛ Новалаб е партньор на BGI за България, предоставящи възможност за провеждането на първия неинвазивен пренатален тест NIFTY® pro. Чрез вземане на венозна кръв от бременната , без инвазивна манипулация (като напр. амниоцентеза), пренаталният тест  NIFTY® pro тества всички числени хромозомни анеуплоидии и 84 вида синдроми на микроделеция/дупликация с четирикратно увеличен обем…