След отрицателна проба Вие получавате международен сертификат на български и английски, с който може да пътувате свободно и да посещавате обшествени обекти. Получаване на резултат до 30 минути!

Бърз антигенен тест за COVID-19 предназначен за качествено откриване на SARS-CoV-2 нуклеокапсидни антигени в назофарингеален секрет.

Чувствителност на теста: 97.56 %

Специфичност на теста: 99.50 %

Резултатите са за идентифициране на SARS-CoV-2 нуклеокапсиден антиген. Положителните резултати показват наличието на вирусни антигени, но за определяне на статуса на инфекцията е необходимо да има клинична корелация с анамнезата на пациента и друга диагностична информация.

Отрицателните резултати не изключват SARS-CoV-2 инфекция и не трябва бъдат използвани като единствена основа за лечение или за решения за третиране на пациента, включително решения за контрол на инфекцията.