Лаборатория Новалаб не изисква допълнителна такса за антибиограма при изолиран причинител.

COVID-19 Антиген (Бърз тест)

COVID-19/ Influenza A+B

Гърлен секрет

Носен секрет

Гърлен и носен секрет

Урина за урология - Escherichia coli

Ушен секрет

Раневи секрет

Oт повърхностна рана

Фецес

Анален секрет

Уретрален секрет

*включва директна микроскопия

Пунктат

Ставен, плеврален, коремен и др.

Храчка

*включва директна микроскопия

Еякулат

*включва директна микроскопия

Вагинален и цервикален секрет

*включва директна микроскопия

Вагинален секрет

Детски

Изпражнения за Candida spp.

Chlamydia trachomatis

Антитела Ig G или Ig А

Influenza A+B (грип)

AST

Антистрептолизинов титър

Изследване за сифилис

Васерман

Изследване за HIV1/2

Бърз тест

Изследване за RF

Ревматоиден фактор

Изследване за HBsAg

Hepatitis B Virus - бърз тест

Изследване за HCV

Hepatitis C Virus - бърз тест

Изследване за Mononucleosis т

IgM - бърз тест

Изследване за H.pylori Ag

От фецес

Очен секрет

Изследване за Clostridium difficile

Toxin A+B , oт фецес

ДНК Диагностика на Гастроентерити

(Salmonella, Campylobacter, Shigella/EIEC, Aeromonas spp. + Yersinia enterocolitica, E. coli typing, Clostridium difficile, Clostridium difficile toxB, Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis)

Изследване за Campylobacter

Изследване за Adenovirus