Гърлен секрет

Носен секрет

Гърлен и носен секрет

Урина за урология - Escherichia coli

Еднократна - 12 лв. Двукратна - 20 лв. Трикратна - 25 лв.

Ушен секрет

Раневи секрет

Oт повърхностна рана

Фецес

Анален секрет

Уретрален секрет

Пунктат

Ставен, плеврален, коремен и др.

Храчка

Еякулат

Вагинален и цервикален секрет

Вагинален секрет

Детски

Изпражнения за Candida spp.

Chlamydia trachomatis

Доказване чрез имунофлуоресцентен метод

Chlamydia trachomatis

Антитела Ig G или Ig А

Изследване за микоплазма и уреаплазма

AST

Антистрептолизинов титър

Изследване за сифилис

Васерман

Изследване за HIV1/2

Бърз тест

Изследване за RF

Ревматоиден фактор

Изследване за HBsAg

Hepatitis B Virus - бърз тест

Изследване за HCV

Hepatitis C Virus - бърз тест

Изследване за Mononucleosis т

IgM - бърз тест

Изследване за H.pylori Ag

От фецес

Очен секрет