Поздравления за това вълнуващо пътуване наречено майчинство! В Новалаб разбираме радостта и очакването, които идват с бременността. Ние сме тук, за да ви предоставим най-модерните и всеобхватни услуги за пренатално тестване, за да гарантираме здравето  както на вас, така и на вашето скъпоценно мъниче.

VERNADOR се превърна в ценен инструмент в пренаталните грижи, предлагайки на бъдещите родители по-безопасно и по-точно средство за оценка на риска на тяхното бебе за определени генетични и хромозомни заболявания.

КАК РАБОТИ ТЕСТЪТ VERNADOR?

VERNADOR е неинвазивен пренатален тест от ново поколение. По време на бременността ДНК на плода циркулира в кръвта на майката. Този материал обикновено е специфичен за феталния геном и може да се използва за оценка на риска от хромозомни аномалии. За извършване на теста са необходими 10 ml кръв на бременна, от която се анализира фетална ДНК.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА НИПТ от VERNADOR?

VERNADOR е най-ефективният и обстоен неинвазивен пренатален тест. Изследването се извършва в най-модерната генетична лаборатория в Полша. VERNADOR предлага най-широкия обхват на НИПТ на пазара. VERNADOR изследва 86 микроселеции. Използва се за установяване на наличие на патологични състояния като:

Синдром на Даун,

Синдром на Едуардс,

Синдром на Патау (тризомия 21, 18, 13)

Синдром на Търнър

Синдром на Клайнфелтер

Синдром на Джейкъбс

 Анеуплодии на половите хромозоми (X, XXY, XXX, XYY)

86 синдрома на дублиране/делеция, сред които:

• 4p16.3 (синдром на Волф-Хиршхорн)

• 7q11.23 (синдром на Уилямс-Бюрен)

• 15q11.2 (синдром на Прадер-Вили/Ангелман)

• 17p13.3 (синдром на Милър-Дикър)

• 17p11.2 (синдром на Смит-Магенис)

• 10p14-p13 делеция (синдром на Ди Джорж 2)

• 1p36 (синдром на хромозомна делеция 1p36)

включително синдром на ДиДжордж (микроделеция 22q11.2)

VERNADOR е известен с високата си точност, в сравнение с традиционните скринингови тестове за първи триместър. Той може да открие тези състояния с чувствителност над 99%.

Тестът VERNADOR е подходящ за всяка една бременна.

БЕЗОПАСЕН


0% риск за плода и майката

БЪРЗ РЕЗУЛТАТ

Резултат до 10 дни.

ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ

 99% точност