Изследване за Toxoplasma gondii

IgM или IgG

Изследване за Echinococcus granulosus

IgG

Изследване за B. burgdorferi

IgM или IgG

Изследване за SARS

Covid 19 - Ig G или Ig M - антитела

Изследване за вирус неутрализиращи SARS-Covid 19 антитела