• Изследване за Toxoplasma gondii;
  • Изследване за Echinococcus granulosus;
  • Изследване за B. burgdorferi;
  • Изследване за SARS Covid 19 – Ig G или Ig M – антитела;
  • Изследване за вирус неутрализиращи SARS-Covid 19 антитела;