Основни изисквания за взимане на проба:

  1. Материалите за микробиологичните изследвания се вземат в началото на инфекциозния процес, преди да се включат процесите на естествена резистентност.
  2. Материалите се вземат преди назначаване на антибактериалната терапия. Ако вече такава е започната , изрично да се отбележи приемания антибиотик.
  3. Искането за микробиологично изследване да се попълва със следните данни :
  • Име, възраст, диагноза
  • Локализация на процеса ( напр. ако се касае за рана дали е интраоперативна или вторично инфектирана )
  • Дата и час на вземане
  1. Етикира се епруветката или стерилния тампон с паспортната част на пациента
  2. Правилно съхранение на материалите и транспортиране в най-кратки срокове в лабораторията. Материали, взети в транспортна среда  могат да се съхраняват до 48 часа при стайна температура.

Указания за вземане на материали

Материалът се взема със сух стерилен тампон. Езикът се притиска добре с шпатула, като се внимава да не се докосне езика, бузите или устните. С тампона енергично се обтриват двете сливици, задния фаринкс и всеки евентуален налеп. По възможност се изпраща в транспортна хранителна среда.

/Материала може да бъде взет и в лабораторията/

Материалът се взема със сух или леко навлажнен стерилен тампон чрез въртеливо движение от всяка ноздра  под долна носна конха. По възможност се изпраща  в транспортна хранителна  среда . .

/Материала може да бъде взет и в лабораторията/

Слюнката е безполезна за микробиологичната диагноза !

Събира се сутрешна храчка в стерилен контейнер преди закуска, ако е необходимо – след сваляне на протези и щателно изплакване на устата с топла вода. Препоръчително е да се направи тоалет на устата , за да се намалят млечнокиселите бактерии, дрождите и отстранят остатъците от храна. Отхрачването може да се провокира с инхалации със солеви разтвор (аерозол или пара).

Материалът се взема в стерилен контейнер по време на ендотрахеална интубация, бронхоскопия или бронхиален лаваж.

Материалът се взема с въртеливо движение със стерилен тампон ,  различен за всяко ухо. При оскъдна секреция се поставя стерилна марля за постоянно напояване. Поставя се в транспортна среда.

Материал за изследване се взема от долния клепач и вътрешния ъгъл на окото със стерилен тампон  и се поставя в транспортна среда .

/Материала може да бъде взет и в лабораторията/

Задължително първо се извършва добър тоалет на външни гениталии !

Събира се първа сутрешна урина, средна порция в стерилен съд в количество 2 – 4 ml.   Желателно е изследване на 2 или 3 проби в последователни дни за изключване на евентуална контаминация от външни гениталии.

Предварително се клампира дренажната тръба на 3-5 см дистално от мястото на пунктирането и се дезинфектира. Пробата се взема чрез пункция.

Пробите от урина се транспортират веднага в лабораторията, а при невъзможност – се съхраняват до 2 часа в хладилник.

Материал се взема преди уриниране, по възможност сутрин, с тънък алуминиев стерилен  тампон на 2-3 см в  уретралния канал. Поставя се в транспортна среда. В лабораторията се изпращат транспортната среда  и натривка на предметно стъкло.

Манипулацията се прави от лекар – специалист!

Взема се след уриниране и щателен тоалет на гениталиите, в стерилен контейнер.

Материалът трябва да се транспортира в лабораторията във възможно най–кратки срокове до 1-2 часа.

Взема се в стерилен контейнер  след уриниране и масаж на простатата от лекар-специалист

 

Със стерилен тампон се взема секрет от задния свод на влагалището. Така взетия материал се поставя в транспортна среда и отделно с друг тампон се прави натривка на предметно стъкло. Натривката се оставя да изсъхне на стайна температура и без да се фиксира се транспортира в лабораторията.

Взема се от ендоцервикса след предварително почистване на порциото със сух тампон. Така взет материала се поставя в транспортна среда и се прави натривка на предметно стъкло. Натривката се оставя да изсъхне на стайна температура и без да се фиксира се транспортира в лабораторията.

В стерилен контейнер с прикрепена на капака лъжичка се поставят 3 – 5 г. от фецеса (грахово зърно), а ако материалът е течен – около 2 мл. Когато изследването е с насоченост за E.coli, Salmonella, S.aureus, Campylobacter се взима от последната порция, а ако е с насоченост за Shigella – от първата.

Повърхностните слоеве се промиват със стерилен физ. р-р (не с дезинфектант ), след което се отстраняват и се взема материал със стер. тампон от дълбочина на раната на границата със здравата тъкан.

При наличието на достатъчна ексудация материала може да се вземе с със спринцовка като иглата се запушва .Везикули и мехури се пунктират.

При липса или недостатъчна ексудация , както и при по-дълбоки поражения се взема парченце тъкан (на границата здраво-болно) .

Материала се поставя в дълбочина на транспортната среда и веднага се доставя в лабораторията.

Материалите за високо-специализирани PCR- изследвания се вземат от лекар-специалист

Материалът се взема от дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже /2-4 см. дълбочина/или от цервикса при жени /1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка/. Така взетия секрет се транспортира до лабораторията. При необходомост може да се съхранява на температура от 2 до 8ºC.

Материалът се взема от дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже /2-4 см. дълбочина/или от цервикса при жени /1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка/. Така взетия секрет се транспортира до лабораторията. При необходомост може да се съхранява на температура от 2 до 8ºC.

Материалът се взема в дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже (2-4 см. дълбочина) или от цервикса при жени (1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка), след което се нанася върху чисто и обезмаслено предметно стъкло до размер 1 см, оставя се да изсъхне и без да се фиксира се носи в лабораторията.

Материалът – вагинален или  уретрален секрет се взема с тампон от лекар-специалист след което взетия секрет се транспортира до лабораторията. При необходомост може да се съхранява на температура от 2 до 8ºC. Ако материала за изследване е еякулат, той се взема в стерилен контейнер и се носи до 1 час в лабораторията.

Указания за вземане на материали при серологични изследвания

Взема се кръв /серум/ 3-5 мл. в епруветка без антикоагуланти. Кръвта може да се вземе в работното време на лабораторията, като не е необходимо да е на гладно.