Лаборатория Новалаб не изисква допълнителна такса за антибиограма при изолиран причинител.

Високоспециализирани ДНК Изследвания (PCR)

Микробиологични Изследвания

Серологични Изследвания (ELISA)

Паразитологични Изследвания