No

  ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ (PCR)

  ЦЕНА (лв.)

  1

  Изследване за HPV-скрининг за високорисковите серотипове (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)

  62

  2

  Изследване за Chlamydia trachomatis

  40

  3

  Изследване Femoflor Screen

  140

  4

  Изследване Androflor Screen

  150

  5

  Изследване Trichomonas vaginalis

  35

  6

  Изследване на Уреаплазма + Микоплазма + Хламидия /UMS-Ureaplasma+Mycoplasma+Chlamydia/

  70

  ПАКЕТНИ ЦЕНИ

  7

  Изследване Femoflor Screen+Вагинален секрет МБ

  155

  8

  Изследване Androflor Screen+Уретрален с-т или Еякулат

  165

  No

  МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦЕНА (лв.)

  1

  Гърлен секрет

  15

  2

  Носен секрет

  15

  3

  Гърлен и носен секрет

  25

  4

  Очен секрет

  15

  5

  Ушен секрет

  20

  6

  Раневи секрет от повърхностна рана

  18

  7

  Фецес / Анален секрет

  15

  8

  Уретрален секрет

  25

  9

  Пунктат (ставен, плеврален, коремен и др.)

  20

  10

  Еднократна урина за урокултура

  12

  11

  Двукратна урина за урокултура

  20

  12

  Трикратна урина за урокултура

  25

  13

  Храчка

  20

  14

  Еякулат

  25

  15

  Вагинален и цервикален секрет

  25

  16

  Вагинален секрет – детски

  15

  17

  Изпражнения за Candida spp.

  15

  18

  Chlamydia trachomatis – доказване на антиген чрез имунофлуоресцентен метод

  35

  19

  Chlamydia trachomatis – антитела IgG или IgА

  20

  20

  Изследване за микоплазма и уреаплазма

  30

  21

  Антистрептолизинов титър (AST)

  10

  22

  Изследване за сифилис (Васерман)

  10

  23

  Изследване за HIV ½  – бърз тест

  10

  24

  Изследване за RF

  10

  25

  Изследване за Hepatitis B Virus – HBs Ag- бърз тест

  10

  26

  Изследване за Hepatitis C Virus – HCV- бърз тест

  10

  27

  Изследване за Mononucleosis IgM- бърз тест

  10

  28

  Изследване за H.pylori Ag /от фецес/

  30

  ПАКЕТНИ ЦЕНИ

  29

  Еякулат или вагинален и цервикален секрет, Chlamydia – доказване на антиген чрез имунофлуоресцентен метод

  55

  30

  Вагинален и цервикален секрет или eякулат, Chlamydia – доказване на антиген чрез имунофлуоресцентен метод; изследване за микоплазма и уреаплазма

  80

  31Вагинален и цервикален секрет; изследване за микоплазма и уреаплазма

  50

  No

  СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ELISA)

  ЦЕНА (лв.)

  1

  Изследване за Hepatitis B Virus – HBsAg

  25

  2

  Изследване за Hepatitis B Virus – Anti-HBc (total)

  25

  3

  Изследване за Hepatitis C Virus – HCVAb

  25

  4

  Изследване за Toxoplasma gondii – IgM

  22

  5

  Изследване за Toxoplasma gondii- IgG

  22

  6

  Изследване за Cytomegalovirus – IgM

  25

  7

  Изследване за Echinococcus granulosus – IgG

  25

  8

  Изследване за B. burgdorferi – IgG

  25

  9

  Изследване за B. burgdorferi – IgM

  25

  No

  ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  ЦЕНА (лв.)

  1

  Перианална проба – изследване за острици (E. vermicularis)

  3

  2

  Фекална проба – изследване за чревни паразити

  5

  ПАКЕТНИ ЦЕНИ

  3

  Здравна книжка (профилактично микробиологично и паразитологично изследване)

  20

  4

  Цялостно профилактично микробиологично и паразитологично изследване (чревни паразити, патогенни чревни бактерии) и  Сифилис

  28

Забележки:

 1. В цената на изследването са включени транспортната среда, идентификацията и антибиотичната чувствителност на изолираните патогенни микроорганизми.
 2. Вж. УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛА

Уважаеми колеги, за всички възникнали въпроси относно вземането на материала, транспортирането му, или относно интерпретацията на резултатите ние сме на Ваше разположение!