От м. април 2019 г. СМДЛ Новалаб е партньор на BGI за България, предоставящи възможност за провеждането на първия неинвазивен пренатален тест NIFTY® pro. Чрез вземане на венозна кръв от бременната , без инвазивна манипулация (като напр. амниоцентеза), пренаталният тест  NIFTY® pro тества всички числени хромозомни анеуплоидии и 84 вида синдроми на микроделеция/дупликация с четирикратно увеличен обем на данните .

Проверяваните състояния са :

 • Тризомия 21 (синдром на Даун)
 • Тризомия 18 (синдром на Едуардс)
 • Тризомия 13 (синдром на Патау)
 • Тризомия 9
 • Тризомия 16
 • Тризомия 22
 • Монозомия Х (синдром на Търнър)
 • XXY (синдром на Клайнфелтър)
 • ХХХ (тройна-Х)
 • XYY (синдром на Ламброзо)
 • Определяне на пола (по избор)

84 синдроми на микроделеция/дупликация, сред които:

 • 3 (синдром на Волф-Хиршхорн)
 • 23 (синдром на Уилямс-Бюрен)
 • 2 (синдром на Прадер-Вили/Ангелман)
 • 3 (синдром на Милър-Дикър)
 • 2 (синдром на Смит-Магенис)
 • 2 делеция (синдром на Ди Джордж)
 • 10p14-p13 делеция (синдром на Ди Джорж 2)
 • 1p36 (синдром на хромозомна делеция 1p36)

Какво представлява NIFTY ( неинвазивен пренатален тест)?

По време на бременност в кръвообращението на майката се откриват безклетъчни ДНК фрагменти, както от майката, така и от плода.

При неинвазивния пренатален тест се използва епруветка с кръвна проба от бременна жена за анализ на безклетъчна фетална ДНК,

Традиционните методи за скрининг се характеризират с по-ниска прецизност и по-висок процент на неточни положителни резултати. Инвазивните диагностични тестове като амниоцентеза или вземане на проби от хорионни въси (CVS) са точни, но са свързани в 1-2% риск от аборт.

В коя седмица от бременността може да се проведе теста NIFTY® pro?

Тестът NIFTY® pro може да се провежда  най-рано от  10-та седмица и най-късно в 24-та седмица на бременността .

Тестът NIFTY® pro е подходящ за всички бременни жени и е препоръчителен при жени с повишен риск:

 1. Възрастта на майката е 35 години или повече.
 2. Ако имате резултати от ултразвуково изследване показващи патология на плода. (Ултразвукови данни за патология на плода)
 3. За потвърждаване на резултати от предходен скрининг
 4. Провели сте IVF (инвитро) лечение
 5. Предишни неуспешни бременности или репродуктивни проблеми
 6. Контраиндикация за инвазивни пренатални тестове, като placentа previa, риск от загуба на бременността, HBV инфекция.
 7. Анамнеза за предишна бременност с хромозомна аномалия
 8. Родителски хромозомни аномалии или балансирани транслокации

Време за получаване на резултатите от теста NIFTY® pro:

Резултатът от теста се получава в лабораторията до 10 календарни дни от изпращането на взетата кръв по DHL MEDICAL EXPRESS.

При желание от Ваша страна за извършване на теста, Моля свържете се с лабораторията за запазване на час!

Тестът  NIFTY® pro е съпроводен със застрахователно покритие.

За по-подробна информация на www.nyftytest.com,  info@niftytest.com или следете най-новата информация на във фейсбук страницата – BGI Group International.