Количествено определяне на SARS-CoV-2 IgM & IgG

В лаборатория НОВАЛАБ се извършва количествено определяне чрез метода ELISA, който е стандартизиран тест за наличието на специфични антитела от клас IgМ и клас IgG след контакт с вируса SARS-CoV-2, независимо от дали човек е имал специфични за инфекцията симптоми или не е имал такива. Пробата за антитела срещу COVID-19 се взема от венозна кръв. Резултатът се получава до 2-3 дни. Точността на теста…

Read More