В лаборатория НОВАЛАБ се извършва количествено определяне чрез метода ELISA, който е стандартизиран тест за наличието на специфични антитела от клас IgМ и клас IgG след контакт с вируса SARS-CoV-2, независимо от дали човек е имал специфични за инфекцията симптоми или не е имал такива. Пробата за антитела срещу COVID-19 се взема от венозна кръв. Резултатът се получава до 2-3 дни. Точността на теста e 98%, в сравнение с бързия тест, който въпреки че резултира до 15 минути, е с точност едва 90%. Изследването е за установяване на минал контакт със SARS-CoV-2 и е полезно за проверка на това дали човек е имал среща с вируса или не, както и за следене на дългосрочния имунитет към него. В малък процент от хората с отрицателни резултати на RT-PCR за SARS-CoV-2 са открити специфични за вируса IgG или IgM антитела, което показва, че серологичните тестове могат да бъдат полезни при наблюдение на асимптоматични носители.

Кога е подходящо да се направи това изследване?

Антителата от клас IgМ и от клас IgG започват да се повишават след съответно 8-ми/12-ти ден от заразяването, но отчитането им е възможно след съответно 12-ти/14 ти денЗатова препоръчително е пробата да се извърши най-рано след 15-тия ден от инфектирането.